Takras.no skilt måking og takmåke

Skilt og avvisere

Våre skilter / avvisere er designet for å varsle gående og bilister om at det er fare for ras fra tak og høyder ved passering og parkering. Politivedtektene i de fleste kommuner tilsier at huseier er ansvarlig for å sette opp avvisere som varsler forbipasserende om faren ved å ferdes under bygget når istapper eller snø på taket utgjør en risiko. Huseier plikter også å fjerne faren så raskt som mulig.