Takras.no skilt måking og takmåke

Rydding av is og snø

Det er vedtatt å øke bøtene for bygårder der det ikke er sikret mot fare for takras. Unngå bøter fra kommunen og erstatning i millionklassen hvis uhellet er ute.

Ved takrasfare er styret og gårdeier lovpålagt å sette ut varslingsskilt og avviser på egen eiendom, i tillegg til å snarest mulig fjerner sne og istapper etc. fra taket. Det er ikke tilstrekkelig å bare sette ut skilt og avvisere, men gården må også fjerne snøen og isen fra taket.

Ta gjerne KONTAKT med oss for tilbud om fjerning av snø og istapper som enten som engangsutrykning og hastesak eller forvaltningsavtale for sesongen