Takras.no skilt måking og takmåke

Om Takras.no

Vi gjør hverdagen tryggere for folk på farten!

Takras.no er en profesjonell tjeneste for deg som ønsker en tryggere hverdag med og rundt din eiendom.
Ved å sikre og rydde tak og høyder gjør vi gater og fortau tryggere for rasfare.  Vi utvikler og selger både tjenester og produkter som sikrer mot bøter og skader.

Våre avvisere og skilt er spesialdesignet for på beste måte å varsle om mulig takras og rasfare.
Mange bygårder må varsle forbipasserende og parkerende om at det er mulig fare for takras i form av snø, isklumper og istapper.

Kontakt oss for gode produkter og en profesjonelt utført tjeneste.

 

Takk for at du benytter takras.no og gjør hverdagen tryggere for folk på farten! 


- Team Takras - 

Alarmtelefon: 41 38 97 53