Sikring av tak er en populær tjeneste fra Takras.no

Her ser du et eksempel på snøfanger uten netting som kan skape farlige situasjoner!

Snø og is kan skli under snøfangeren og gjøre stor skade når det faller ned. Det kan gå hardt utover både personer, bilerog andre ting når snø, sitapper og enda værre større isblokker faller fra store høyder og tak. Pass på at du er godt rudtet for dette gjennom vintersesongen som ofte skaper farlige situasjoner der folk ferdes.


Ta kontakt for tilbud om sikring!