Rens av takrenne en tjeneste fra Takras

Gode rutiner forebygger både skader og minsker faren for lekkasjer. Sjekk takrenner og rens disse nå før vinteren kommer. En billig forsikring mot skader.

Vi tilbyr nå visuell befaring av tak, takrenner og beslag med enkel rapport, dokumentert med bilder. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring eller tilbakemelding.