Som gårdeier eller ansvarlig for drift så er det nyttig å være kjent med ansvaret og da særlig Politivedtektene som slår fast at :

«Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel...

Les mer