politivedtektene_rasfare_takras_isvarsel_web

Som gårdeier eller ansvarlig for drift av eiendom så er det nyttig å være kjent med ansvaret, og da særlig Politivedtektene som slår fast at :

«Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Eier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal avviserne fjernes.»