Bymiljøetaten i Oslo - Takras

Bymiljøetaten i Oslo fikk vinteren 2014 inn rekord mange henvendelser om istapper og snø på gårder der gårdeier ikke har sikret stedet eller har fjernet snø og is fra tak. De melder at de har godt samarbeid med politiet som også har fått inn mange meldinger til sin operasjonssentral.

Ifølge Bymiljøetaten i Oslo varierer størrelsen på gebyret fra 1000 til 5000 kroner, avhengig av hvor alvorlig situasjonen er. Kontrollene gjøres både systematisk og etter tips fra publikum. Takras.no kan hjelpe gårdeiere både med å unngå skader og bøter.

En avviser (eller skilt) henges opp på veggen for å advare gående og bilister at det er rasfare fra tak og høyder, og at det derfor er forbundet med fare å bevege seg i det område avviserne er satt opp. Det kommer av «å avvise».

Det er spesielt når det er rasfare fra tak i forbindelse med istapper, isklumper og snø de settes opp.

Dette sier Politivedtektene:

«Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Eier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. Når faren for ras er over skal avviserne fjernes.»